Declaració Universal dels Arxius

Declaració Universal dels Arxius adoptada per l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda el 28 de novembre de 2013

El 28 de novembre de 2013 el Ple de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda va adoptar per unanimitat l’acord d’Adhesió a la Declaració Universal sobre els Arxius.

El Consell Internacional d’Arxius (ICA) va elaborar i aprovar la Declaració Universal sobre els Arxius l’any 2010 i la UNESCO (Organització de les Nacions Unides per a l’Educació la Ciència i la Cultura), en la seva 36a Conferència General celebrada a París el 10 de novembre de 2011, va adoptar una resolució en què feia seva aquesta declaració i encoratjava els estats membres a tenir en compte els seus principis i a aplicar estratègies i programes en el futur en el seu respectiu àmbit nacional.

La Declaració Universal sobre els Arxius va ser aprovada amb la finalitat de reconèixer el paper clau dels arxius, tant en la transparència administrativa, la rendició de comptes democràtica i l’accés a la informació, així com en la preservació de la memòria social col·lectiva i en la investigació històrica.

El Parlament de Catalunya va fer seva la Declaració Universal sobre els Arxius el 3 de juny de 2013 i va encoratjar les administracions públiques catalanes a tenir en compte en llur actuació els principis que s’hi enuncien i a aplicar estratègies i programes per tal d’assolir els objectius que s’hi descriuen. Des de llavors, diferents administracions de tots els nivells, entitats, organismes, associacions i empreses s’han adherit a la Declaració.