Padró de carros 1876-1922 (Document del mes. Gener 2016)

Padró de carros 1876-1922

ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

Codi de referència:       CAT/AMSPM/01/02.04.02.20/1876-1922
Fons:                                  Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Nivell de descripció:    Unitat documental composta
Títol:                                  Padró de carros 1876-1922
Data(es):                           1876-1922
Volum i suport:              1 llibre-registre,
mides: 22.8 cm x 32 cm x 1 cm, paper

Enllaç al document: Padró de carros 1876-1922

Més informació: El padró de carros de 1876 a 1922. (CAT/AMSPM/Fons Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda/02.04.02.20/1876-1922 )

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Abast i contingut:

El Padró de carros forma part del fons de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, en concret de la sèrie documental “Padró / registre de carros”  que forma part de la documentació generada per la Hisenda municipal. Aquesta sèrie conté els padrons o registres des de 1876 a 1976. Per tant actualment es tracta d’una sèrie tancada.

En aquest primer padró no consta que els propietaris haguessin de pagar res per estar inscrits en el registre, fet que fa pensar que més que un padró amb finalitats fiscals era un registre dels diferents carros que hi havia a la població.

Per tal de poder elaborar el primer padró o registre, les primeres pàgines van ser arrencades i aprofitades per realitzar el primer registre: el de l’any 1876. En aquest primer any en què es realitza el registre hi havia enregistrats 147 carros. Aquest fet s’ha constatat perquè les pàgines soltes han estat conservades junt amb el llibre.

A la primera pàgina enquadernada hi ha l’anotació explicativa del que és  “Lista de carros. 2 de setiembre 1876. Refrendada o rectificada.”

El mateix llibre va servir per anotar els canvis, altes, baixes i traspassos dels carruatges. De 1876 a 1913 les pàgines es divideixen en dos apartats, a la part superior consten les llicències o el número de carro amb indicació del seu propietari, nom i cognoms, del poble de procedència i adreça, i a la meitat inferior hi ha les anotacions referents als canvis

Avaluació, tria i eliminació: Conservació permanent.

ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS

Condicions de reproducció: lliure
Llengües  i escriptures dels documents: castellà.

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

Autoria i data(es):  Karen Munté van Enkhuizen, Arxiu municipal de Santa Perpètua de Mogoda, gener de 2016
Regles o convencions: AAVV. Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxius i Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007.

 

No Comments

Post A Comment