Llibre registre de salconduits (Document del mes. Agost de 2018)

Llibres-registre de salconduits

ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

Codi de referència:       CAT/AMSPM/01/01/09.02.05/1943-1946
Fons:                                  Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Nivell de descripció:    Serie
Títol:                                  Llibres registre de salconduits
Data(es):                           1943-1946
Volum i suport:              2 llibre-registre, mides: 31,5 cm x 22 cm, paper

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Context

Al final de la guerra civil una de les mesures imposades per al control de la circulació de les persones va ser la necessitat d’un salconduit.

L11 de juny de 1939 es va publicar a La Vanguardia Española les noves normes per a l’expedició dels salconduits a la població dictades pel ministre de Governació.

S’havia de sol·licitar verbalment a les Comissaries d’Investigació i Vigilància del districte o població de residència, i en cas de no haver-hi a l’Alcaldia corresponent i es concedia en el termini més breu possible pels Governadors Civils de la província i pels alcaldes en la resta de poblacions. L’autorització tenia una validesa per un mes i costava 50 cèntims. Excepcionalment es podia sol·licitar un salconduit amb una validesa de 6 mesos però llavors s’havia de sol·licitar mitjançant instància al governador civil de la província de residència.

Abast i contingut:

A l’Arxiu municipal de Santa Perpètua consten dos llibres-registre de salconduits d’entre els anys 1941 i  1946.

Pel que fa als llibres-registre de salconduits poden deduir que hi manca el primer volum ja que en el primer llibre-registre que es conserva comença amb el número 1460 de salconduit expedit el 2 d’octubre de 1941.

L’estructura del llibre-registre és senzilla consta de: número d’ordre, la data d’expedició del salconduit (dia/mes/any), nom i cognoms de la persona sol·licitant del permís, període de validesa en mesos  i el destí autoritzat a fer.

La numeració de salconduits és seqüencial per anys, començant cada any una nova numeració.

En el primer llibre-registre, que va de 2 d’octubre de 1941 a 3 de maig de 1943,  consten expedits per anys els salconduits següents:

 • l’any 1941 del número 1460 al 1826,

  Detall de la primera pàgina del llibre-registre de salconduits de 1943-1946

 • l’any 1942 de l’1 al 1300
 • i de l’any 1943 de l’1 al 1472

Al segon llibre-registre, que va de 3 de maig de 1943 a 5 d’abril de 1946,  consten registrats per anys els salconduits següents:

 • l’any 1943 del número 1473 al 3179,
 • l’any 1944 de l’1 a 1962,
 • l’any 1945 de l’1 a 1951
 • i de l’any 1946 de l’1 a 288.

Fins el desembre de 1943 les destinacions en general eren genèriques indicant si era per Catalunya, Barcelona o Espanya. Anteriorment podem trobar destinacions més específiques com: Madrid, València, Peñarroya (Teruel), Valderrobles (Terol), Zaragoza y Barcelona, Mallorca, Guadalajara, Castelló, San Sebastián, Múrcia, Hosca, Alhondeguilla, Zaragoza, Alacant, Vilarroya de la Sierra, Frente de Rubielos (Terol), Aragó, Almería, Burgos, …

També hi ha a l’Arxiu municipal 2 quaderns grapats amb paper reaprofitat que són com uns esborranys dels llibres-registre de salconduits:

 • El primer és de 2 de novembre de 1945 a 14 de setembre de 1946. Es tracta d’un quaderns grapat fet de formularis buits de la recaptació per voreres sense edificar corresponent a l’any 1943 i regulada a l’ordenança municipal núm. 2 pel concepte de arbitri amb finalitats no fiscals.
 • El segon quadern amb fulls grapats reaprofita folis partits per la meitat i comprèn l’expedició de salconduits atorgats entre el 4 de gener de 1947 a 2 de gener de 1948.

Pels quaderns veiem que podria ser que també no s’hagi conservat el darrer volum de llibre-registre de salconduits que hauria de comprendre el període 1946 a 1948 o bé podria ser que es deixés de fer i les autoritats tenien suficient amb l’anotació del salconduit expedit als quaderns.

A partir dels rebuts de liquidació de la recaptació mensual dels salconduits expedits, que l’Ajuntament havia de lliurar a la Direcció General de seguretat  de la Jefatura de Policia de Barcelona, sabem que a Santa Perpètua de Mogoda es van expedir salconduits des de l’octubre de 1939 fins el gener de 1948.

Avaluació, tria i eliminació: Conservació permanent.

ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS

Condicions de reproducció: lliure
Llengües  i escriptures dels documents: castellà.

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

Autoria i data(es):  Karen Munté van Enkhuizen, Arxiu municipal de Santa Perpètua de Mogoda, agost de 2018
Regles o convencions: AAVV. Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxius i Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007.

No Comments

Post A Comment