40 anys del canvi de nom del municipi. (Document del mes. Desembre de 2018)

Expedient de canvi de nom del municipi

Aquest mes us presentem l’expedient de canvi de nom del municipi.

Enguany fa 40 anys que es va canviar el nom del municipi de Santa Perpètua de la Moguda, passà a denominar-se Santa Perpètua de Mogoda.

Si bé aquest canvi de nom es va iniciar fa 50 anys,  l’any 1968, no seria fins el juliol de 1978 que s’aprovà en el Consell de Ministres.

ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

Codi de referència:      CAT/AMSPM/01/01/010102/1973-1978
Fons:                                    Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Nivell de descripció:    Unitat documental composta (expedient)
Títol:                                    “expediente administrativo del cambio de nombre de este municipio para que en lo sucesivo su denominación sea la de Santa Perpètua de Mogoda”
Data(es):                            1968 – 1978

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 

Abast i contingut.

Al maig de l’any 1968, l’alcalde Francisco Sala, s’adreça a la Real Academia Española i a l’Institut d’Estudis Catalans demanant un examen científic sobre l’origen de la paraula “Moguda”, recollint la iniciativa del Grup Pro Arqueologia i Història Local i, especialment de Fermí Vinyals.

Instància amb segells i signatures dels representants de diverses entitats perpetuenques i que signen el document presentat al Registre General de l’Ajuntament per el canvi de nom del municipi.

L’11 de juny de 1968, la Real Academia Española respon a l’alcalde que es dirigeixi a a l’Institut d’Estudis Catalanas o a la Facultat de Lletres per ser dos organismes amb un domini millor del català i de les fonsts escrites antigues.

Al setembre de l’any següent, l’Institut d’estudis catalans fa arribar a l’Ajuntament l’esperat dictamen.

Però no serà fins l’any 1973, quan el Grup Pro Arqueologia i Història de Santa Perpètua de Mogoda, junt amb els representants de diferents entitats culturals, esportives, sindicals, religioses, etc. presenten una nova instància a l’Ajuntament per tal de reprendre el canvi de nom.

Aquell mateix any durant la Setmana d’Art i Cultura (4 a 12 de març), el dia 10 es va celebrar l’acte de la V sessió Acadèmica de la Fundació Bosch i Cardellach de Sabadell a la sala de reunions de l’Ajuntament en el qual es va presentar la ponència de Fermí Vinyals que tenia per títol “Estudi crític de la paruala MOGUDA com a terminació del nostre poble de Santa Perpètua”.

En la sessió del dia 26 de desembre de 1973, l’Ajuntament en Ple acorda iniciar l’expedient per al canvi de nom del poble.

Però caldria esperar encara uns anys. Primer s’havia d’enviar la proposta a diferents organismes i entitats (Diputació Provincial de Barcelona, Governador Civil de Barcelona, Autoritat judical, esglèsia o regents de les parròquies afectades, al Consell Local de primera ensenyança, al Comandant de la guardia Civil, etc.), així com exposar públicament al Butlletí ofical de la província i al taluer d’anuncis municipals i resoldre les possibles al·legacions que es presentessin. Realitzat els tràmits pertinents i havent obtingut els vist i plau de les diferents administracions, organisme i entitats i no havent-se presentat cap al·legació particular es va poder enviar l’expedient al Ministeri de l’Interior per tal que s’aprovés el canvi de nom.

Finalment, en la reunió de 23 de juny de 1978, el Consell de Ministres a proposta del Ministeri de l’Interior acordà aprovar el canvi de nom del municipi.

ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS

Condicions d’accés: lliure.
Condicions de reproducció: lliure.
Llengües I escriptures dels documents: castellà, català.

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

Autoria i data(es):  Karen Munté van EnkhuizenArxiu municipal de Santa Perpètua de Mogoda, desembre de 2018
Regles o convencions: AAVV. Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxius i Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007.

No Comments

Post A Comment