Expedient de nomenament de guarda jurat de l’any 1918.(Document del mes. Febrer de 2019)

Expedient de nomenament d’Esteban Congost Alsina com a guarda jurat de l’any 1918.

Aquest mes us presentem l’expedient de nomenament d’Esteban Congost Alsina com a guarda jurat de l’any 1918 de Santa Perpètua de Mogoda.

A més del sereno municipal que s’encarregava de vetllar per la seguretat durant el vespre i la matinada i la guàrdia municipal que patrullava durant el dia, hi havia els guardes rurals o jurats que solien ser contractats pels propietaris de les finques. La feina de guarda jurat consistia en vigilar els camps durant el dia i protegir-los dels lladres.

ÀREA D’IDENTIFICACIÓ.

Codi de referència:      CAT/AMSPM/01/01/07.03/1918
Fons:                                  Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Nivell de descripció:   Unitat documental compost (expedient)
Títol:                                   Expedient de nomenament d’Esteban Congost Alsina com a guarda jurat.
Data(es):                           1918

Enllaç al document

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 

Abast i contingut.

L’expedient consta de 12 pàgines i consten els següents documents:  sol·licitud, certificat del secretari municipal, document amb decret d’inici, diligència, providència i notificació, informe del cura, informe del secretari del jutjat de primera instància i instrucció de Sabadell, informe de la Guàrdia Civil de la Comandància de la província, i una instància de l’any 1913 del mateixos propietaris que demanen el nomenament.

L’any 1918 en Miquel de Gomis i Güell va sol·licitar que es nomenés per part de l’Ajuntament a Esteban Congost Alsina, fill del guarda jurat José Congost Tornet nomenat l’any 1893, com a guarda jurat per a les seves terres.

A la resolució que consta a l’expedient s’especifica que s’ha de fer càrrec de la vigilància de:

  • la finca de Miquel de Gomis i Güell coneguda “vulgarment” com a “Manso Can Tayó
  • la finca de Claudio López i Bru, Marqués de Comillas, coneguda “vulgarment” com a “La Moguda”
  • la finca de Luis Soldevila i Cases, coneguda “vulgarment” com a “Granja Soldevila i Manso Bernat
  • la finca d’Ana Puig, vídua de Paradell, coneguda com “Manso Xiol”
  • la finca de l’Excel·lentíssima Senyora, Pilar Sentmenat, Marquesa de Monistrol, coneguda ”vulgarment” com a “Can Bernadas
  • la finca de l’ Excel·lentíssima Senyora Ana Girona y Vidal, vídua de Sanllehy, Marquesa de Caldas, coneguda com a “Manso Fontanet

Hi havia dos tipus de guardes particulars, el guardes no jurats que eren contractats directament pels propietaris però no podien portar armes sense llicència ni tampoc disposar del distintiu que l’acreditava com a guarda,  i els guardes jurats que eren nomenats per l’Alcalde de la població, tenien les mateixes consideracions que els guardes municipals i eren tractes com a agents de l’autoritat. Els guardes jurats estaven sota la protecció i de l’auxili de la Guàrdia Civil, el seu nomenament, atribucions, serveis encomanats, etc. estaven regulats en un reglament de l’any 1949 i en una Reial Ordre de 9 d’agost de 1876.

Per ser guarda jurat havia d’existir una proposta o sol·licitud per part del o dels propietaris de les finques a custodiar. posteriorment l’alcalde havia de demanar informes al cura de la població, al jutjat de primera instància i a la comandància de la Guàrdia civil de la província.

ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS

Condicions d’accés: lliure.
Condicions de reproducció: 
lliure.
Llengües i escriptures dels documents: 
castellà i català

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

Autoria i data(es):  Karen Munté van EnkhuizenArxiu municipal de Santa Perpètua de Mogoda, febrer de 2018
Regles o convencions: AAVV. Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxius i Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007.

No Comments

Post A Comment