Padró de la Contribució industrial per l’any 1916 (Document del mes. Febrer de 2016)

Padró de la Contribució Industrial per l’any 1916

 

ÀREA DE IDENTIFICACIÓ.

Codi de referència:    CAT/AMSPM/01/01/02.04.02.08/1915
Nivell de descripció:  Unitat documental simple
Títol:   Padró de la Contribució Industrial per l’any 1916
Data(es):   Data de creació: 1915
Volum i suport:    1 llibre-registre, mides: 31 cm x 21,7 cm,   paper

ÀREA DE CONTINGUT  I ESTRUCTURA 

Abast i contingut:

El Padró de la contribució industrial és una de les sèries que forma part de la gestió econòmica municipal, en concret per a la recaptació d’aquest impost. També és la font fiscal més important que permet estudiar l’evolució de les activitats comercials, els oficis, les professions i la indústria del municipi, un equivalent del que, des de l’any 1992, és l’IAE (impost d’Activitats Econòmiques) i abans, entre 1980-1991, havia estat la llicència fiscal d’activitats comercials i industrials.

Es coneix també com:
– Subsidi del comerç i de la indústria
-Matrícula de la contribució industrial i del comerç
-Llicència fiscal

La legislació sobre l’impost de societats es remunta a mitjans del segle XIX. Concretament l’impost es va implantar l’any 1845.
L’any 1896 es va aprovar el reglament que desenvolupava la Contribució industrial i de Comerç.

A l’article primer del reglament s’estipula que s’exigirà l’impost a la Península, Illes Balears i Canàries por el mero ejercicio de cualquier industria, comercio, profesión, arte, oficio o fabricación.
Posteriorment van haver altres reformes que afectaren l’impost, La llei d’utilitats de 20 de març de 1900 i la Llei de 3 d’agost de 1907.

Per a establir la quantia, les quotes es calculaven segons el tipus d’activitat, dividides en tarifes i classes, aquestes darreres es subdividien en epígrafs, i segons la població on s’exercia l’activitat i el nombre d’habitants d’aquesta. A Santa Perpètua li corresponia la desena classe.

A Santa Perpètua de Mogoda es conserven els dels anys compresos entre 1858-1980.

El padró corresponent a l’any 1916 es va aprovar el dia 26 de juliol de 1915, i ho signen l’alcalde Fermín Banús i el secretari Francisco Bayo.
La caràtula del padró és el model 393 de tipologies de documents emès pel Centro de Administración Municipal.

La caràtula del padró indica que es tracta del:

Altres dades que conté la caràtula són:

Província: Barcelona
Any: 1916
Districte municipal: Santa Perpètua
Nombre d’habitant:1917
Base de població: 10na.

A l’interior, el padró s’estructura en diversos camps: carrer, número, noms i cognoms, industria, tarifa, classe, epígraf (subdividit en número d’epígraf i apartat) i observacions. La informació referent al número de carrer, l’apartat de l’epígraf i el d’observacions no es van informar.

Els contribuents s’han ordenat seguint la classificació  per tarifes, classes i epígrafs que estipula el reglament.

El padró pròpiament dit o relació dels contribuents ascendeix per l’any 1916 a 44. D’aquests 44, dos són les associacions Casino Perpetuense i Aurora Perpetuense. A la primera hi indica que contribueix per Café (societat) i al segon es diu que es dedica a café económico. La resta de contribuents son 35 homes i 7 dones.

El recompte de tipologies de comerços, comerciants o fàbriques es redueix a 27,  essent 6 els que es dediquen a “los vinos y licores”.

Pel que fa al nombre de contribuents i classificats per oficis en resultaria la taula que s’ha elaborat amb les dades que consten al document que es presenta.

Juan Xiol Ferrer amb 100 telers mecànics  a la Creueta i el mateix també tributa per 2 màquines al mateix carrer (fàbrica de teixits instal·lada al Vapor); Gaspar Valls Grifols tributa per un teler comú; José Buixó Costa (adjudicatari de la concessió de subministrament d’electricitat a la població des de 1912) per la fàbrica d’electricitat d’enllumenat i la fàbrica d’electricitat de força, ubicades ambdós al carrer Sant Ramon; Francisco Bellsolà Folguera que es dedica a la fabricació de tejas y ladrillos que correspon a la Bòbila Bellsolà; etc.

Pel que fa a les dones hi apareixen 7 entrades però en realitat són 6 contribuents diferents, Angela Gobernt Rovira que es dedicava als vins i licors, l’Anita Llonch Bonàs tributava per tenir una botiga de confeccions i a més per disposar d’una botiga al mateix carrer que es dedicava a la cacharrería, dues dones són les comadrones del poble ( Rosa Colomines Comas i Prudencia Congost Tunet). També tributen dues dones vídues, la vídua de Jaime Turriguera per tenir una abaceria (botiga de queviures) i la vídua de Pedro Pesas que tributa per tenir un Bodegón.
Altres professions són 1 moliner (Modesto Font Vallcorba) que també tributa per ser un dels 2 fusters, l’altre és el seu germà Jose Font Vallcorba; 3 barbers ( Alberto Bonàs, Juan Oriol i Franciso Padró); 3 ferrers (Mariano Angulo, José Marinel·lo i José Valls); 2 carreters o constructors de carros ( Pedro Costa Ripoll i Juan Jansana Mainés), 2 forners ( José Valls Llonch i Juan Soler Planes), 1 farmacèutic ( Enrique Masjuan Castany), 1 sastre (Franscisco Oriol), 1 albardero (Francisco Masip Prats);1 alpargetero (Fermín Banús Comas);1 cerveceria (el café conegut com a Can Segalés pel que tributa en Francisco Segalés), 1 cubero (Francisco Sala Miquel).

A la darrera pàgina hi ha un segell d’aprovació del de l’Administració de Contribucions de la Província de Barcelona que data de 9 de setembre de 1916. La dada corresponent a l’import a recaptar està buit.

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Existència i localització de reproduccions:
El document s’ha digitalitzat en format jpeg i hi ha una còpia disponible en PDF a la pàgina web de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, a l’apartat de l’Arxiu municipal dins d’Arxiu Digital. http://www.staperpetua.cat/menu-principal/serveis/economia-i-organitzacio-1/arxiu-1/arxiu-digital/el-document-del-mes
Existència i localització de reproduccions: en format digital realitzat per l’Arxiu.

Bibliografia:

– RICART, Joan (coordinador); DÍEZ, Maribel; VILÀS, Ernesto; AYMERICH, Lídia; MORRAL, Joan;. El que sabem del segle XX. Història de Santa Perpètua de Mogoda (1900-1979). Volum 1 i 2. Santa Perpètua de Mogoda. Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, 1999.
– Carbó, Montserrat; L’Abans de Santa Perpètua de Moguda. Recull gràfic 1898-1965. Col·lecció: Vallès Occidental. Editorial Efadós, SL, 2004
-Xarxa d’Arxius comarcals. Les fonts fiscals de la indústria. http://xac.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Les_fonts_fiscals
-Estadística administrativa de la contribución industrial y de comercio de 1956 http://www.ub.edu/rhi/attachments/027_estadistica-contribucion-indus-1856.pdf
– Gómez Villafranca, Román, Contribución industrial y de comercio : reglamento, tarifas y nomenclator con las disposiciones complementarias y jurisprudencia . Badajoz, 1915.  http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000059180&page=1
-Vila Serra, José, Manual de la contribucion industrial y de comercio: comprende el Reglamento y tarifas… así como de las exceptuadas del pago de la referida contribución. Valencia, 1911. http://bivaldi.gva.es/es/consulta/registro.cmd?id=1894

ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS

Condicions d’accés:  Lliure
Condicions de reproducció:  Lliure
Llengües i escriptures dels documents: Castellà, manuscrit
Característiques físiques i requeriments tècnics:  Paper

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

Autoria i data(es):  Karen Munté van EnkhuizenArxiu municipal de Santa Perpètua de Mogoda, febrer de 2016
Regles o convencions: AAVV. Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departamento de Cultura. Subdirección General de Archivos y Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007.

No Comments

Post A Comment