Terratrèmol d’Andalusia de 25 de desembre de 1884. (Document del mes. Octubre de 2016.)

Circular del Governador Civil demanant donatius per
a les víctimes del terratrèmol d’Andalusia de 25 de
desembre de 1884

ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

Codi de referència:      CAT/AMSPM/01/01/ 01.07.03/1885
Fons:                                 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Nivell de descripció:   Unitat documental simple
Títol:                                  Circular del Governador Civil demanant donatius per a les víctimes del terratrèmol d’Andalusia de 25 de desembre de 1884
Data(es):                         9 de gener de 1885

ÀREA DE CONTEXT

El 25 de desembre de 1884, dia de Nadal, a les 21 hores aproximadament, Andalusia va patir un terratrèmol de magnitud d’entre 6,2 y 6,7 graus en l’escala de Richter, amb epicentre a la població de Arenas del Rey a Granada.

Diverses varen ser les poblacions afectades entre el sud-oest de Granada i l’est de la província de Màlaga. El terratrèmol va provocar unes 1200 víctimes mortals, aproximadament 1500 ferits, així com diversos damnificats.

El Governador Civil de la província de Barcelona, Aquilino Herce y Coumes-Gay, va enviar un comunicat el 9 de gener de 1885 dirigit a l’Alcalde de la població. En la comunicació insta a fer “un llamamiento general a los nobles y filantrópicos sentimientos de los señores alcaldes y de los habitants de esta província para que contribuyan con sus donativos a obra tan meditoria”.

En el Ple celebrat el dia 18 de gener de 1885, l’alcalde Antoni Casalins, dóna lectura de la comunicació.

Posteriorment en la sessió del Ple de 20 de gener de 1885, es dóna compte de la recaptació de la caritat pública destinada a les víctimes del terratrèmol d’Andalusia que ascendeix a la quantitat de 74 pessetes i 25 cèntims i un petit paquet de roba.

L’1 de febrer de 1885, es nomena a José Casalins, secretari de l’Ajuntament, per a que passi pel Govern Civil, per a fer entrega dels comptes municipals, així com de la quantitat recaptada a favor de les víctimes d’Andalusia.

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Abast i contingut:
Circular del Governador Civil de Barcelona, Aquilino Herce y Coumes-Gay, rebuda a Santa Perpètua de Mogoda el 9 de gener de 1885.

A la circular el Governador Civil insta a fer “un llamamiento general a los nobles y filantrópicos sentimientos de los señores alcaldes y de los habitants de esta provincia para que contribuyan con sus donativos a obra tan meditoria”.

Avaluació, tria i eliminació: Conservació permanent.

Transcripció:

       Circular:
El Gobierno de […] condolido de la tristísima situación a que las pavorosas catástrofes de Andalucía […] dejado
ser […] y las poblaciones [daños] millares y […] infelices han quedado sin bienes, sin familia y sin abrigos;
deseoso de llevar aquellas comarcas tan cruelmente castigadas por los recientes terremotos auxilios prontos y
eficaces por Real Decreto del 2 del actual habenido en habrir una suscricción nacional que contribuya alibiar en
lo posible tan inmensa desgracia.
Este gobierno acatando las órdenes de la superioridad no puede menos de dirigir un llamamiento general a los
nobles filántropos sentimientos de los Sres. Alcaldes y de los habitantes de esta provincia para que contribuyan
con sus donativos a obra tan meditoria.
En cargo muy especialmente a dichas autoridades que formando juntas vocales de auxilio […] los sentimientos
caritativos de sus administrados y dependientes para que cada uno lleve la magnífica su ofrenda o donativo, sin
perjuicio de los que los Ayuntamientos acuerden destinar a este […].
Lo comunico a […] su cocimiento rogándole muy especialmente me entregue el resultado que hayan producido
sus gestiones.
Dios guarde a V.m. años
Barcelona 9 enero 1885.
Firmado: Agustín Henares
Sr. Alcalde de Santa Perpétua de Moguda

Nota: La transcripció inclou les faltes ortogràfiques originals del text i amb els claudàtors s’indica on hi ha pèrdues del text original

ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS

Condicions d’accés: lliure.
Condicions de reproducció: restringit per motius de conservació, no està permesa la realització de fotocòpies.
Llengües I escriptures dels documents: castellà, manuscrit.
Característiques físiques I requeriments tècnics:  El document es troba a la sèrie de Correspondència de l’Ajuntament i es trobava en un estat de conservació deficient, degut a haver patit unes condicions ambientals inadequades (elevada humitat) a més de patir un atac de microorganismes que va provocar una important debilitació del suport (paper acotonat), sobretot als marges i plecs, amb pèrdues de suport i clivelles.

Malgrat que l’any 2014 el document va ser restaurat, presenta pèrdues de suport, que afecten el text i part de la tinta s’ha esvaït.

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

Autoria i data(es): Karen Munté van Enkhuizen, Arxiu municipal de Santa Perpètua de Mogoda, setembre de 2016.
Regles o convencions: AAVV. Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.Subdirecció General d’Arxius i Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.