Denúncies per deficiències sanitàries a la Ciutat Jardí La Florida. (Document del mes. Setembre de 2016).

“Expediente relativo a diversas denuncias por deficiencias sanitarias en la Ciudad Jardín La Florida”

“Expediente relativo a diversas denuncias por deficiencias Sanitarias en la Ciudad Jardín La Florida”

Aquest mes us presentem un expedient que agrupa part de la documentació generada arrel de l’aparició al diari “Noticiero Universal” d’un article referent a les reclamacions efectuades pels veïns de la Ciutat Jardí La Florida.

Dins de l’expedient o agrupació documental hi trobem la intervenció de diversos organismes: locals, provincials i estatals, arribant fins a les Corts Espanyoles, que equivaldria a l’actual Congrés dels Diputats, i al mateix President del Govern de l’època, Luis Carrero Blanco.

ÀREA D’IDENTIFICACIÓ.

Codi de referència:      CAT/AMSPM/01/01/ 05.03.02/1968-1974
Fons:                                   Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Nivell de descripció:    Unitat documental composta
Títol:                                   “Expediente relativo a diversas denuncias por deficiencias Sanitarias en la Ciudad Jardín La Florida”
Data(es):                            1968-1974
Volum i suport:               105 folis, 2 plànols Escala 1:1000, paper.

Més informació: PDF

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Abast i contingut:

Es tracta d’una agrupació documental realitzada a partir de la publicació el 13 de maig de 1968 al “Noticiero Universal” d’un article referent a diverses reclamacions efectuades pels habitants de la Ciutat Jardí La Florida en referència als problemes de subministrament d’aigua potable, la contaminació dels pous, la manca de clavegueram, la manca de pavimentació dels carrers i el deficient enllumenat públic.

A l’expedient hi trobem instàncies, reclamacions, comunicacions i informes diversos.  Les reclamacions varen arribar fins a les Corts Generals de l’Estat. El Procurador en Corts, el Sr. Eduardo Tarragona Corbella fa un seguiment de la situació com ho demostren les comunicacions enviades a l’Ajuntament. Així mateix, hi consta la intervenció del Govern Civil de Barcelona i de  la Jefatura Provincial de Sanidad, aportant informes d’inspeccions sanitàries sobre la contaminació de les aigües, la deficient evacuació d’aigües residuals a la riera de Caldes procedents del nucli de Santa Perpètua proper a La Florida.

Finalment, l’Ajuntament aprovà el 29 de maig de 1974 el Proyecto de alcantarillado, estación depuradora y aceras para el sector bajo de la Ciudad Jardín La Florida.

Les obres s’iniciaren el 1976 i no s’acabarien fins a principis dels anys 80, degut a diverses problemàtiques: fallida del contractista el 1978, manca de pressupost, increment dels preus, etc. Per altra banda, dites obres les van pagar en bona part els propis veïns, mitjançant contribucions especials i complementàries.

ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS

Avaluació i tria documental:Conservació permanent.
Condicions de reproducció: lliure.
Règim d’accés: lliure.

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bibliografia:

  • Ricart, Joan (coordinador); Díez, Maribel; Vilàs, Ernesto; Aymerich, Lídia; Morral, Joan;. El que sabem del segle XX. Història de Santa Perpètua de Mogoda (1900-1979). Volum 1 i 2. Santa Perpètua de Mogoda. Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, 1999

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

Autoria i data(es):  Karen Munté. Arxiu municipal de Santa Perpètua de Mogoda, setembre de 2016.
Regles o convencions:AAVV. Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxius i Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.