Cens de la població. Any 1897.( Document del mes de gener de 2018)

Cens de la població de 1897

El primer cens d’època moderna es realitza l’any 1857 per la Comisión General de Estadísticas de Reino. A partir de l’any 1877 els censos de població els realitza l’Institut Nacional d’Estadística.  Des de l’any 1900 es realitzen cada 10 anys i, a partir de l’any 1980, es realitza els anys acabats en 1, seguint acords internacionals.

El cens de la població és una font estadística bàsica per estudiar la demografia.

ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

Codi de referència:               CAT /AMSPM/10/01/1907/id.4857
Fons: Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.
Nivell de descripció:             Unitat documental simple
Títol:                                      Cens de la població de 1897
Data(es):                                1897-1898
Volum i suport:                     1 document, suport paper, 30 x 40 cm.

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Abast i contingut:

Al cens de la població de 1897 hi consta la població de dret i la població de fet. La primera, la població de dret, representa el nombre de persones que consten com a habitants del poble i es classifiquen en residents presents i absents.  La segona categoria, la població de fet, són aquells habitants que viuen tot l’any al poble i es classifiquen en residents (persones que vivien habitualment en un municipi i s’hi trobaven en la data de realitzar el cens)  o transeünts (persones que no eren residents en un municipi però s’hi trobaven en la data de realitzar el cens per motiu de treball, estudis, negocis o altres d’anàlegs, sigui quina sigui la seva forma d’allotjament.

El cens de la població de l’any 1897 mostra la població que constava al municipi a data 31 de desembre. El vist i plau es va donar el dia 8 de febrer de 1898 pel president de la Junta municipal del Cens de la població, que a la vegada era l’alcalde, en José Marinel·lo.

L’aprovació definitiva es va fer en la sessió de 20 de desembre de 1898 per la Junta provincial del Cens de la població.

Al cens podem observar que hi havia 1683 habitants censats (habitants de dret) i 1676 habitants presents en el moment de realitzar el cens. Una altra dada que ens dóna el cens és que hi havia unes 341 famílies. També com a dada curiosa, hi ha un total de 5 persones estrangeres, quatre homes i una dona.

Cens de la població a data 31/12/1897

ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS

Condicions d’accés:  lliure.
Condicions de reproducció:. lliure
Llengües  i escriptures dels documents: castellà
Característiques físiques i requeriments tècnics es troba en bon estat de conservació.  Restaurat l’any 2005.
Fons Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

  • Sèrie: 09.01.01 estadístiques generals
  • Sèrie: 09.04.01 censos de població

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

Autoria i data(es):  Karen Munté,  Arxiu municipal de Santa Perpètua de Mogoda, gener de 2018
Regles o convencions: AAVV. Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxius i Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007.
 

No Comments

Post A Comment