Plànol de 1911. Autor: Josep Jardí i Montserrat (Document del mes. Juny 2016)

Plànol de Santa Perpètua de Mogoda de l’any 1911.

Autor: Josep Jardí i Montserrat

ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

CAT/AMSPM/01/01/ 17.01/Plànol de 1911 de Santa Perpètua de mogoda/ autor : Josep Jardí

Codi de referència:      CAT/AMSPM/01/01/ 17.01/Plànol de 1911

Fons:                                 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

Nivell de descripció:    Unitat documental simple
Títol:                                  Plànol de 1911. Autor: Josep Jardí i Montserrat.
Data(es):                          1911
Volum i suport:              1 plànol, cianotip, paper, 93 cm alçada x 66 cm amplada,   escala 1:1000.

ÀREA DE CONTEXT

Nom del productor: Josep Jardí i Montserrat

Història del productor:

En Josep Jardí, va néixer a Tortosa però, en acabar els estudis es traslladà a Santa Perpètua on va ser mestre de l’escola pública de nens des de 15 de juliol de 1892 fins a l’any 1932, any en què morí el 20 de febrer a l’edat de 65 anys.
Casat amb Joana Domingo qui també exercí de mestra de l’escola de nenes de la població.

A més de les seves tasques docents, col·laborà amb en Mossèn Camil Rossell en la creació del Sindicat Agrícola, al juny de 1911,  del qual en fou el secretari fins a 1930.

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Abast i contingut:

Plànol del nucli urbà de Santa Perpètua de Mogoda de l’any 1911, a escala 1:1000. Destaca per ser el primer plànol del nucli de la població.

Les mides del plànol són de 93 cm de llarg per 66 d’amplada. El suport és un cianotip (paper

sensibilitzat amb una solució de citrat amònic de ferro i ferricianur de potassi).

El plànol fou encarregat al mestre Josep Jardí per l’alcalde Lluís Rigual i aprovat pel Ple de l’Ajuntament per unanimitat en la sessió celebrada el 8 d‘agost de 1911.

Y, finalmente, visto el Plano de esta localidad confeccionado con esmero y perfección por el distinguido Maestro de esta municipalidad, Sr. José Jardín y Montserrat, se aprueba por unanimidad. Y, además, se hace constar que dicho señor a indicaciones de esta Alcaldía, se ofreció espontánea y generosamente hace unos dos meses, a llevarlo a su término, como así lo ha verificado, por cuyo proceder, la Corporación municipal acuerda también otorgar un amplio voto de gracia y de reconocimiento a tan distinguido Profesor, sin perjuicio de más tarde concederle una modesta gratificación como pequeña recompensa a las excelentes dotes de constancia, actividad y desinterés que tanto le caracterizan.”

Al plànol es pot observar que la trama urbana actual és la mateixa, si bé la majoria dels noms dels carrers han canviat al llarg dels anys.

Així mateix, s’observa que l’alineació de la Rambla direcció a Mollet encara no s’ha realitzat.

En bon estat general, el plànol presenta un estrip en la base i algunes pèrdues de l’emulsió degut a friccions, així mateix ha patit un enfosquiment per exposició a la llum solar segurament per haver estat exposat en algun moment de la seva existència.

Té anotacions posteriors realitzades amb bolígraf, es desconeix l’època en què es varen fer.

La tècnica emprada per l’obtenció del plànol.

La tècnica de la cianotípia emprada per a la realització del plànol és un procediment fotogràfic monocromàtic mitjançant el qual s’obtenia un còpia en color blau (cian) d’un altre document original en blanc amb línies negres. L’exposició a una font de llum ultraviolada (normalment llum solar) del paper emulsionat o sensibilitzat amb la solució esmentada feia reaccionar les sals fèrriques. Aquestes no reaccionaven allà on hi havia les línies del plànol original, quedant de color blanc mentre que la resta del suport, en aquest cas, paper, adquiria la tonalitat blava, també conegut com a blau de Prússia.

El principal problema d’aquests suports és que la imatge es difon amb el pas del temps, en gran mesura degut a una exposició prolongada a fonts de llum (sobretot si emeten grans quantitats de raigs ultraviolats com és la llum solar o la dels fluorescents). Tampoc li afavoreix una atmosfera alcalina, ja que el pigment és molt sensible sobretot quan la humitat relativa és molt alta.

Al món anglosaxó aquests plànols són coneguts com a “blueprint” (impressió en blau)

ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS

Condicions d’accés:  lliure.
Condicions de reproducció: restringit per motius de conservació, no està permesa la realització de fotocòpies.

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bibliografia:

  • Ricart, Joan. Coneguem Santa Perpètua. Recull d’articles. Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, 1996.
  • Ricart, Joan (coordinador); Díez, Maribel; Vilàs, Ernesto; Aymerich, Lídia; Morral, Joan;. El que sabem del segle XX. Història de Santa Perpètua de Mogoda (1900-1979). Volum 1 i 2. Santa Perpètua de Mogoda. Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, 1999.
  • Soley i Sala, Joan; Vilàs Galindo, Ernest; Ricart, Joan; Centre de Recerques i Estudis Mogoda; Les cròniques d’en Sila. Santa Perpètua de Mogoda, Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, 2006.
  • Vinyals i Rovira, Fermí. Historia de Santa Perpètua de Mogoda. Des de la prehistòria als primers anys del segle XX. Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, 1994.

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

Autoria i data(es):  Karen Munté, juny de 2016.

Regles o convencions:

AAVV. Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxius i Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.