Ofici dels mossos d’ Esquadra. (Document del mes. Octubre de 2017)

Ofici dels mossos d’ Esquadra dirigida a l’ Alcaldia de Santa Perpètua de Mogoda

informant sobre la troballa d’ una nena de 6 anys a la Riera de Caldes.

La correspondència municipal és una altra font d’informació per saber què passava al poble.

Aquesta sèrie, com el seu propi nom indica, comprèn un seguit de cartes dirigides a l’Ajuntament, des de diverses procedències, així com la correspondència enviada per respondre a les rebudes.

La correspondència de la institució municipal evidentment ha continuat, però des de mitjans del segle XX, totes les sol·licituds, comunicacions i escrits s’incorporen a l’expedient corresponent.

ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

Codi de referència:        CAT /AMSPM/01/01/010703/1932
Fons:                                   Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.
Nivell de descripció:     Unitat documental simple (document)
Títol:                                   Ofici dels mossos d’Esquadra dirigida a l’Alcaldia de Santa Perpètua de Mogoda informant sobre la troballa d’una nena de 6 anys a la Riera de Caldes
Data(es):                            13 de maig de 1932
Volum i suport:               1 full per l’anvers I revers de 21,5cm x 15,7 cm

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Abast i contingut:

L’any 1932, una parella de mossos d’esquadra de Barcelona de la subdivisió de Montcada, Ramon [Tressánchez] y Juan Sala Freixes varen localitzar a la riera de Caldes una nena de 6 anys.
La nena va informar que es deia Maria Antonia Nicolás Martínez García, filla de Manolo y Julia i que vivia al municipi de Santa Coloma de Gramenet, en concret prop del riu Besòs i de les cases barates.
Els mossos d’esquadra deixen a la nena a càrrec de l’Alcaldia de Santa Perpètua de Mogoda. Es desconeix què feia la nena a Santa Perpètua de Mogoda i quan va tornar al seu domicili.

El document es troba dins de la sèrie de Correspondència d’entrada i sortida municipal.

Transcripció del document:

“Escuadras de Barcelona
Subdivisión de Moncada

Prestando el servicio de vigilancia por la demarcación de este término municipal de Santa Perpetua de Moguda, el que suscribe y compañero de pareja, Ramón Tressánchez, a las 17:30 horas del día de hoy, ha sido encontrada abandonada en la riera de Caldas del Montbuy, en este término municipal, una niña, la cual manifiesta llamarse María Antonia Nicolás Martínez García, hija de Manolo y Julia, de seis años de edad, habitante de Santa Coloma de Gramanet, cerca al río Besós, y las casas “Baratas”, cuya niña pongo a disposición de la Alcaldía de Santa Perpetua de Moguda, para sus efectos, rogando el presente recibo de la misma.

Viva U. muchos años
Santa Perpetua de Moguda, a 13 de Mayo de 1932
El Encargado de pareja
Juan Sala Freixas
Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Santa Perpetua de Moguda”

ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS

Condicions d’accés:  lliure.
Condicions de reproducció:. lliure
Llengües  i escriptures dels documents: castellà
Característiques físiques i requeriments tècnics:  es troba en un  bon estat de conservació.
 

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

Autoria i data(es):  Karen Munté i Raquel Gil, Arxiu municipal de Santa Perpètua de Mogoda, octubre  de 2017
Regles o convencions: AAVV. Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxius i Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.