Quadre de Fons de l’Arxiu municipal de Santa Perpètua de Mogoda

 

El Quadre de Fons serveix per identificar i organitzar els fons documentals de naturalesa i procedència diversa que estan sota la custòdia i la responsabilitat de l’Arxiu Municipal de Santa Perpètua de Mogoda.

Està estructurat d’acord amb les orientacions donades pel Servei d’Arxiu de la Generalitat de Catalunya (ARXIUS. Butlletí del Servei d’Arxius de la Generalitat de Catalunya, núm. 2, maig de 1994; i núm.3, setembre de 1994)

Els grups de fons dels que disposa l’Arxiu municipal de Santa Perpètua de Mogoda són els assenyalats en negre, els grups de fons en vermell indiquen que actualment no es disposa de cap fons que es pugui classificar en ella.

01 Fons administració local

 • 01/01 Ajuntament de SPM
 • 01/02 Patronat Granja Soldevila
 • 01/03 Patronat d’esports
 • 01/04 Mogoda Serveis, SAM

02 Fons de l’administració autonòmica

03 Fons de l’administració perifèrica de l’Estat

04 Fons de l’administració reial i senyorial

05 Fons notarials

06 Fons judicials

 • 06/01 Jutjat de Pau i Registre Civil de Santa Perpètua de Mogoda

07 Fons registrals.

08 Fons d’institucions

 • 08/01 Escola Santa Perpètua
 • 08/02 Fundació Martí Costa Carbonell
 • 08/03 Radio Santa Perpètua
 • 08/04 Biblioteca La Caixa
 • 08/05 Consorci Urbanístic de Can Filuà

09 Fons religiosos

10 Fons d’associacions i fundacions

 • 10/01 Societat Coral Aurora Perpetuense
 • 10/02 Falange espanyola tradicionalista (FET) y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS)
 • 10/03 Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC)
 • 10/04 Casino Perpetuense
 • 10/05 Asociación de Amas de casa Montserrat/ Grup de dones de Santa Perpètua
 • 10/06 Germandat de Sant Isidre
 • 10/08 Foment de la Sardana
 • 10/09 Concurs de Fotografia Centre Vila Associació veïnal
 • 10/10 Associació de Foto i Vídeo de Santa Perpètua (AFOVISP) _ fotografies no premiades

11 Fons comercials i d’empreses

 • 11/01 Granja Soldevila
 • 11/02 Fàbrica de licors i anissos Soley
 • 11/03 Comitè local de la Fàbrica Humet hidràulica i Humet comercial
 • 11/04 Amàlio Vieco Vara
 • 11/05 Fons fotogràfic l’Abans. Recull Gràfic de Santa Perpètua

12 Fons patrimonials i familiars

13 Fons personals

 • 13/01 Fermí Vinyals i Rovira
 • 13/02 Evarist Morral (Club d’escacs)
 • 13/03 Joan Soley (Sila)

14 Col·leccions

 • 14/01 Col·lecció d’imatges
  14/01/01 Ajuntament_diverses procedències
  14/01/02 Donacions de particulars
 • 14/02 Col·lecció d’audiovisuals
 • 14/03 Col·lecció de segells
 • 14/04 Col·lecció de plànols i cartografia
 • 14/05 Col·lecció de fons orals
  14/05/01 Col·lecció El que sabem del segle XX
  14/05/02 Col·lecció de memòria històrica, entrevistes, testimonis, sabem.com
 • 14/06 Col·lecció de cartells
 • 14/07 Col·lecció Fem Memòria
 • 14/08 Col·lecció de documents solts.
 • 14/09 Col·lecció #Arxivemlacovid19SPM

15 Hemeroteca

Hemeroteca amb diaris i revistes relacionats amb l’activitat administrativa local i amb la comarca del Vallès Occidental

16 Biblioteca auxiliar de l’arxiu

La biblioteca auxiliar de l’Arxiu agrupa els llibres editats per l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, de temàtica local i comarcal, d’història, d’arxivística, sobre legislació municipal i la col·lecció Aranzadi i els que s’han rebut d’altres institucions.

 

Podeu consultar el Quadre de Fons i els diversos fons documentals que es custodien i es conserven a l’Arxiu municipal de Santa Perpètua de Mogoda al següent enllaç:

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.