Quadre de fons de l’Arxiu municipal de Santa Perpètua de Mogoda

Quadre de fons de l’Arxiu municipal de Santa Perpètua de Mogoda


El Quadre de Fons serveix per identificar i organitzar els fons documentals de naturalesa i procedència diversa que estan sota la custòdia i la responsabilitat de l’Arxiu Municipal de Santa Perpètua de Mogoda.

Està estructurat d’acord amb les orientacions donades pel Servei d’Arxiu de la Generalitat de Catalunya (ARXIUS. Butlletí del Servei d’Arxius de la Generalitat de Catalunya, núm. 2, maig de 1994; i núm.3, setembre de 1994)

L’Arxiu municipal de Santa Perpètua de Mogoda disposa de diversos fons.  

01 Fons administració local

Fons de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i per les entitats públiques que en formen o han format part (patronats o empreses públiques).

 • 01/01 Ajuntament de SPM
 • 01/02 Patronat Granja Soldevila
 • 01/03 Patronat d’esports
 • 01/04 Mogoda Serveis, SAM

 

06 Fons judicials

Fons de l’administració de justícia, a Santa Perpètua el Jutjat de Pau.

 •  06/01 Jutjat de Pau i Registre Civil de Santa Perpètua de Mogoda

 

08 Fons institucionals

Fons generats per aquelles entitats amb personalitat jurídica pròpia que, tot i estar en òrbita dels poders o administracions públiques, hi formen part també representants d’entitats privades o, fins i tot, particulars.

També es refereix a aquells organismes creats per a una funció molt específica, de servei o interès públic, però amb caràcter i atribucions clarament diferenciades. Igualment s’inclouen els de institucions de caràcter assistencial o d’ensenyament.

 • 08/01 Escola Santa Perpètua
 • 08/02 Fundació Martí Costa Carbonell
 • 08/03 Radio Santa Perpètua
 • 08/04 Biblioteca La Caixa
 • 08/05 Consorci Urbanístic de Can Filuà

 

10 Fons d’associacions i fundacions

Fons generats per tota mena d’associacions, fundacions i entitats en general, de caràcter privat. En aquest apartat s’inclouen els de partits polítics i sindicats, d’associacions empresarials, lúdiques, esportives, culturals, associacions de veïns, fundacions privades, etc.

 • 10/01 Societat Coral Aurora Perpetuense 
 • 10/02 Falange espanyola tradicionalista (FET) y de las  Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS)
 • 10/03 Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC)
 • 10/04 Casino Perpetuense
 • 10/05 Asociación de Amas de casa Montserrat/ Grup de dones de Santa Perpètua
 • 10/06 Germandat de Sant Isidre
 • 10/08 Foment de la Sardana
 • 10/09 Concurs de Fotografia Centre Vila Associació veïnal
 • 10/10 Associació de Foto i Vídeo de Santa Perpètua (AFOVISP) _ fotografies no premiades

 

11 Fons comercials i d’empreses

Fons generats arran de l’exercici d’activitats empresarials o comercials desenvolupades per persones físiques o jurídiques.

 • 11/01 Granja Soldevila
 • 11/02 Fàbrica de licors i anissos Soley
 • 11/03 Comitè local de la Fàbrica Humet hidràulica i Humet comercial
 • 11/04 Amàlio Vieco Vara
 • 11/05 Fons fotogràfic l’Abans. Recull Gràfic de Santa Perpètua


13 Fons personals

Fons generat per una persona al llarg de la seva vida en l’exercici de la seva activita professional, intel·lectual i econòmica. Es caracteritza per la pertinença i la referència a una persona determinada.
S’inclouen també les col·leccions generades per una persona particular. Per això mateix, la identificació del fons serà pel nom de la persona.

 • 13/01 Fermí Vinyals i Rovira
 • 13/02 Evarist Morral (Club d’escacs)
 • 13/03 Joan Soley (Sila)

 

14 Col·leccions

Com a col·lecció entenem el conjunt o els conjunts de documents entre els quals no hi ha cap lligam o relació orgànica. Encara que les col·leccions en la seva major part són generades per persones o entitats en concret, en aquest apartat només s’inclouen aquells documents solts que malgrat formar part d’un fons més ampli
han ingressat aïlladament a l’Arxiu. Així les diverses col·leccions s’agruparan entorn a: col·lecció d’imatges, col·lecció d’audiovisuals i enregistrament sonor, manuscrits i documents solts, segells, plànols i cartografia, cartells i alguna altra col·lecció que s’hagi creat fictíciament.

 • 14/01 Col·lecció d’imatges
 •             14/01/01 Ajuntament_diverses procedències
 •             14/01/02 Donacions de particulars
 • 14/02 Col·lecció d’audiovisuals
 • 14/03 Col·lecció de segells
 • 14/04 Col·lecció de plànols i cartografia
 • 14/05 Col·lecció de fons orals
 • 14/06 Col·lecció de cartells
 • 14/07 Col·lecció Fem Memòria
 • 14/08 Col·lecció de documents solts.
 • 14/09 Col·lecció #Arxivemlacovid19SPM

 

15 Hemeroteca

Hemeroteca amb diaris i revistes relacionats amb l’activitat administrativa local i amb la comarca del Vallès Occidental

16 Biblioteca auxiliar de l’Arxiu

La biblioteca auxiliar de l’Arxiu agrupa els llibres editats per l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, de temàtica local i comarcal, d’història, d’arxivística, sobre legislació municipal i la col·lecció Aranzadi i els que s’han rebut d’altres institucions.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.