Plànol del cementiri projectat per al poble de Santa Perpètua.1852. (Document del mes de novembre 2019)

Plànol del cementiri projectat per al poble de Santa Perpètua.

 

Us presentem el plànol del cementiri projectat per l’arquitecte Jose Fontseré de l’any 1852 per al poble de Santa Perpètua de Mogoda.

ÀREA D’IDENTIFICACIÓ.

Codi de referència:         CAT/AMSPM/01/01/06.03.01/1852

Fons:                                  Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

Nivell de descripció:      Unitat documental simple (document)

Títol:                                   Plànol del cementiri projectat per al poble de Santa Perpètua

Data(es):                           1852

 

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 

Abast i contingut.

El creixement demogràfic i l’ escassetat de sòl fan que els cementiris parroquials siguin cada cop més insalubres.  Un cop constatada la necessitar d’ ampliar el cementiri es decideix traslladar-lo  als terrenys de can Mirapeix.

A finals del segle XIX s’enderroca l’ antic cementiri, situat al costat de església, i s’inicia la construcció del nou cementiri al turó de Can Xiol  (Can Mirapeix).

La construcció del cementiri municipal és la primera obra municipal documentada.

Cronologia:

  • 1852: projecte del nou cementiri
  • 1857: es feien els primers treballs de construcció del nou cementiri
  • 1864:  El 4/03/1864 s’expropia el terreny per arranjar un camí d’accés que havia de passar per la propietat del Sr. Mirapeix.
  • 1865: El 28/01/1865 es nomena una comissió de les obres del cementiri formada per Jaume Safont i Josep Pujol.
  • 1866: El 4/05/1866 es fa referència a la construcció de la paret de la tanca del cementiri.
  • 1867: A l’ Acta del 12/01/1867 s’ acorda fer saber a l’ interessat, mestre d’ obres la subasta de les obres del cementiri.
  • 1874: enrunament definitiu del cementiri vell. Probablement es va deixar d’enterrar a finals de la dècada dels 60 del segle XIX
  • 1882: finalització de l’obra de construcció del nou cementiri.
 

L’ expedient del projecte del cementiri de 1852 és la primera obra pública de la qual tenim constància a  l’ arxiu municipal de Santa Perpètua de Mogoda. Conté documentació administrativa i dos plànols, un de planta i un altre de situació.

Al  plànol observem que el cementiri projectat és de planta quadrada amb una porta d’ accés entre dues columnes, amb una habitació per  l’enterramorts  a l’ esquerra de l’ entrada i una capella al front oposat .

D’ altra banda tenim la façana principal, a la part inferior esquerra del document . Es tracta d’ una porta amb  teulada a dues aigües, flanquejada per dues columnes. Al  costat de cada columna una finestra enmarcada.  A continuació es mostra la part interior on tornem a veure la porta amb una creu sobre la teulada. A banda i banda ,dues fileres de nínxols.

Finalment, tenim un detall de l’ interior de la capella amb sostre de volta on es veu una creu elevada sobre pedestal amb dues figures d’ àngels.

ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS

Condicions d’accés: lliure.

Condicions de reproducció: lliure.

Llengües i escriptures dels documents: castellà

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

Autoria i data(es):   Karen Munté van EnkhuizenArxiu municipal de Santa Perpètua de Mogoda, novembre de 2019

Regles o convencions: Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxius i Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.